BROCOM LOGO LIGGEND RGB NL.jpg
Verzekeren aan de kant
van de klant, dat is onze kant!
BROCOM LOGO LIGGEND RGB NL.jpg
Verzekeren aan de kant
van de klant, dat is onze kant!

Persoonsverzekeringen

Persoonsverzekeringen

Persoonsverzekeringen Kantoor Leenknegt

Hospitalisatie

Deze verzekering komt tussen bij opname in ziekenhuis, de medische kosten in de periode voor en na de ziekenhuisopname. Er is ook tussenkomst voorzien voor een aantal zware ziekten zonder dat er opname in het ziekehuis vereist is.

Persoonlijke ongevallen

Deze verzekering voorziet een financiële tussenkomst indien u werkongeschikt wordt door een ongeval. Zowel tijdelijke als blijvende werkongeschiktheid kunnen verzekerd worden evenals medische kosten. Ook is het mogelijk een waarborg te voorzien in geval van overlijden na een ongeval. Ziekte is hier niet verzekerbaar.

Gewaarborgd inkomen

Deze verzekering waarborgt een maandvergoeding indien u wegens ziekte en/of ongeval werkongeschikt wordt.

Schuldsaldo

Deze verzekering zorgt voor de terugbetaling van het resterend kapitaal van een lening bij het vroegtijdig overlijden van de verzekeringsnemer.

Bestuurdersverzekering

Wanneer je als bestuurder betrokken bent in een ongeval waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt, is er meestal geen tussenkomst voor de lichamelijke schade. Dit kan opgevangen worden door de bestuurdersverzekering.

Familiaal verkeer

Biedt tussenkomst voor de lichamelijke schade voor alle gezinsleden die zich op een of andere manier in het verkeer begeven.

Begrafenisverzekering

Naargelang de gekozen formule wordt ofwel een bedrag uitgekeerd om te voorzien in de begrafeniskosten ofwel wordt de begrafenis volledig geregeld zoals vooraf afgesproken is met de verzekerde persoon.

Zorgverzekering

Biedt een financiële tussenkomst wanneer de verzekerde persoon op een andere manier dan in het ziekenhuis zorgverlening nodig heeft. Dit kan zowel thuiszorg zijn als opname in een rust- en verzorgingstehuis.

Tandverzekering

Tussenkomst bij vullingen, implantaten, kroon- en brugwerk, orthodontische behandeling (wachttijd 36m), paradontale behandelingen (wachttijd 12m)

 

Vraag vrijblijvend uw informatie of offerte aan. 

Contacteer ons